He Puna Kupu, He Manawa aa-Whenua

Penguin Books

$35.00

Out of stock

A historic piece of publishing, He Puna Kupu, He Manawa aa-Whenua is the first ever Maori dictionary specific to the Waikato-Tainui dialect.
To know one’s own language is to know oneself. So knowing your dialect is about knowing yourself, where you come from, how you are related to others and where you fit in the world.He Puna Kupu, He Manawa aa-Whenua is the first stop for lovers and learners of the Maaori language, particularly those interested in Tainui dialect. Recorded for the first time in one place, these words and phrases, drawn from Tainui contexts and used by Tainui experts, were collected specifically for Tainui descendants.
If you are an avid learner of Maaori language, or interested in learning Tainui-specific words, phrases and contexts, then this book is for you.
Ko te reo kei too arero, te reo o too ao. Noo reira ko too reo aa-iwi, te reo o too ngaakau, te reo e hiiri ai koe ki ngoo whakapapa me ngoo paanga ki ngaa iwi o te motu.
Kua whakatoopuungia ngaa kupu, ngaa kiianga noo roto mai o ngaa horopaki Tainui ki te waahi kotahi hei kai maa te mata, hei kai maa te hinengaro, hei kai maa te rangatira. Noo reira kei ngaa rangatira o Tainui waka, ko teenei Puna Kupu hei Manawa aa-Whenua maa taatou katoa.
Kua roa te iwi e karanga ana kia whakaputaina he rauemi haapai i te iwi kia Tainui ake ai te rere o te reo i roto i a taatou. Noo reira i whakahuihuia e Waikato-Tainui ngaa kaumaatua me ngaa maatanga reo o ngaa roherohenga o Tainui waka whaanui kia whakaritea teenei taonga hei whakautu i taa koutou karanga.
Mehemea raanei ko koe teenaa e hiikaka ana kia Tainui ake too reo, e kaingaakau ana ki ngaa reo aa-iwi, maau teenei rauemi, moou teenei rauemi. Tukua!

SKU: 10213
 

This product has been added to your cart

CHECKOUT